Skip to Content

Kdo jsme

Hlavním cílem Skupiny Star je dosažení úspěšné a rychlé realizace projektu a spokojenosti zákazníka se všemi poskytovanými službami. Pro naplnění tohoto cíle je důležité mimo jiné důsledné sledování a vyhodnocování všech zájmů, potřeb a povinností, které souvisí s projektem.

Odbornost

Tým expertů v rámci našich společností disponuje bohatými zkušenostmi a znalostmi ve všech oblastech námi nabízených služeb. Veškeré projektové činnosti jsou vedeny autorizovanými nebo odborně vyškolenými osobami s vysokoškolským vzděláním v dané oblasti a to minimálně na úrovni magisterského studia.

Monitoring

Naši experti pravidelně komunikují s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a společnost zajišťuje jejich pravidelné vzdělávání v dané oblasti. Proto můžeme garantovat znalost nejnovějších legislativních podkladů, vědeckých poznatků v daných oblastech i nejnovějších informací spojených s agendou implementace fondů EU.

Profesionalita

Mezi priority v rámci námi poskytovaných služeb patří identifikace všech možností pro získání prostředků, identifikace všech rizik a ohrožení, maximalizace objemu získaných prostředků, minimalizace zátěže spojených s implementací, kreativita a individuální přístup ke každému klientovi, úspěšná realizace projektu a tím pádem naprostá spokojenost klienta.

Systém řízení kvality

certificatKvalita poskytovaných služeb je zajištěna nejen kvalitním systémem řízení a kontroly prováděných činností, ale také mezinárodními certifikáty systémů řízení jakosti kvality ISO.

Graf úspěšnostiO vysoké profesionalitě našich služeb svědčí stovky spokojených klientů z České republiky, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Od roku 1998 jsme získali dotace pro více než 700 subjektů v úhrnné výši přes 3 miliardy EUR. Těchto více než 700 subjektů reprezentuje všechny potencionální žadatele (velké nadnárodní společnosti, malé podnikatele, velká města, malé obce, ministerstva či správce infrastruktury) a celou řadu subjektů implementačních struktur. Kvalitu námi poskytovaných služeb vyjadřuje i míra úspěšnosti, se kterou našim klientům dokážeme dotaci získat. Tato míra úspěšnosti se pohybuje mezi 80 a 90%.