Skip to Content

Organizace výběrových řízení

Zpracování zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro projekt, a to v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, včetně zhotovení zadávacích podmínek podléhajících schválení zadavatelem a zabezpečení dalších s tím spojených činností:

  • Činnosti spojené s přípravou textu oznámení zadávacího řízení a jeho zveřejnění
  • Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek
  • Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni
  • Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení
  • Poskytování odborných konzultací
  • V případě podání námitek či návrhů ze strany uchazečů příprava podkladů a spolupráce se zadavatelem při zpracování rozhodnutí o námitce uchazečů, při zpracování stanoviska zadavatele k podanému návrhu, při řešení návrhu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, při řádném ukončení výběrového řízení po vydání rozhodnutí o podaných námitkách.