Skip to Content

Star Česká repubika

Počátky působení Skupiny Star v České republice spadají do roku 1998. Společnost se postupem času vyprofilovala jako expert na projektovou přípravu a projektové řízení u projektů spolufinancovaných z evropských fondů včetně zajištění získání těchto prostředků.

Star, a.s. se specializuje zejména na:

  • organizace výběrových řízení
  • poskytování komplexních služeb pro investory při přípravě a realizaci jejich projektů
  • poskytování komplexních služeb pro žadatele o podporu z fondů Evropské unie a národních prostředků
  • poskytování komplexních služeb implementačním orgánům, které řídí fungování evropských fondů v jednotlivých zemích
  • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a další otázky spojené s problematikou životního prostředí (Natura 2000 atd.)

Naše cíle

  • poskytovat klientům komplexní pomoc ve všech fázích projektu od počátku projektu až po jeho úspěšnou realizaci, a to včetně případného zajišťování procesu posuzování vlivů na životní prostředí
  • maximálně urychlit dobu nutnou na přípravu a realizaci a projektů,tak aby investor mohl efektivně realizovat své projekty