Skip to Content

Skupina Star

Skupina Star patří mezi přední poradenské společnosti v oblasti projektového managementu ve střední a východní Evropě a prostřednictvím vysoce kvalifikovaných odborníků zajišťuje služby v řadě zemí střední a východní Evropy. V současné době má skupina otevřena tři svá zastoupení:

  • Star, a.s. v České republice
  • Star EU, a.s. na Slovensku
  • Star UA, a.s. na Ukrajině

Kromě stálých zastoupení realizuje Skupina Star své aktivity i v dalších zemích střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Řecko, Moldávie) či některé středoasijské země (např. Afghánistán).

Mezi klíčové služby, které Skupina Star pro své klienty zajišťuje, patří organizace výběrových řízení, projektový management (příprava a výběr vhodných projektů, zajištění technické dokumentace, zajištění dohledu nad realizací projektu, zastupování investora při jednání s místními autoritami ad.) a také zajištění externích finančních zdrojů (evropské fondy, mezinárodní dotační tituly).