Skip to Content

Star EU a.s.

Spoločnosť Star EU a. s. vznikla ako dcérska spoločnosť firmy Star, a. s., ktorá pôsobí v Českej republike od roku 1998 ako poradenská agentúra v oblasti štrukturálnej politiky EÚ. Spoločnost Star EU a. s. je dynamickou, neustále sa rozvíjajúcou a na trhu dobre etablovanou poradenskou spoločnosťou.

Naše hlavné činnosti:
Poradenstvo pre

  • Štrukturálne fondy
  • Fond Súdržnosti (Kohézny fond)
  • Externý manažment

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo pri príprave Vašich projektov od analýzy možností jednotlivých operačných programov, zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie a spracovanie kompletných žiadosti a dokumentácie dôležitej k úplnosti podkladov na  získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ podľa platných metodík, posúdenie vplyvu na životné prostredie, realizáciu (implementáciu) projektu, jeho technický dozor a záverečné vyhodnotenie.