Skip to Content

Referencie

Na oficiálnej stránke ROP nájdete príklady dobrej praxe, kde sú uvedené projekty, ktoré implementovala naša spoločnosť:

http://www.ropka.sk/implementacia-rop/priklady-dobrej-praxe/prioritna-os...

Referencie

ZŠ a MŠ Brusno
Kanalizácia v obci Kopčany
Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a jej miestne časti, Tatranské Štrbu a Štrbské Pleso